Hakkımızda

Hakkımızda

UYGUN Bağımsız Denetim A.Ş; bağımsız denetim, yönetim danışmanlığı, proje danışmanlığı ve vergi danışmanlığı alanlarında deneyimli ve uzman kadrosu ile hizmet vermek üzere ../../…. tarihinde kurulmuş, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun ../../…. tarih ve 03-38 sayılı kararı ile Bağımsız Denetim Kuruluşu statüsünü kazanmış ve ../../…. tarih ve BDK/…/… sicil numarası ile Bağımsız Denetim Resmi

UYGUN Bağımsız Denetim A.Ş; bağımsız denetim, yönetim danışmanlığı, proje danışmanlığı ve vergi danışmanlığı alanlarında deneyimli ve uzman kadrosu ile hizmet vermek üzere ../../…. tarihinde kurulmuş, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun ../../…. tarih ve 03-38 sayılı kararı ile Bağımsız Denetim Kuruluşu statüsünü kazanmış ve ../../…. tarih ve BDK/…/… sicil numarası ile Bağımsız Denetim Resmi Siciline kaydedilmiştir.

KADROMUZ;

Ana Başlıklar