BDS 540’ın güncellenen yeni versiyonu Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BDS 540’ın güncellenen yeni versiyonu Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BDS 540’ın güncellenen yeni versiyonu Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan BDS 540 “Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dâhil Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi” 26/04/2018 tarihli ve 30403(M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.

BDS 540 “Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dâhil Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi”nin yayımlanmasına ilişkin 19/04/2018 tarihli ve 75935942-050.01.01-[01/30] sayılı Kurul Kararı 26/04/2018 tarihli ve 30403(M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BDS 540 Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dâhil Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi Standardına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Ana Başlıklar